Odborník v profesnom vzdelávaní

M-JOBS je spoločnosť, ktorá disponuje rozsiahlim školiacim strediskom v Galante. Ich požiadavka bola vypracovať firemnú prezentáciu, doladiť vizuálnu identitu a nastaviť sociálne siete.

Klient: M-JOBS

Obsah projektu:

Branding, Vizuálna identita, Prezentácia, Sociálne siete

Galanta , Slovensko
2020

Použité farby

Použitý font

Montserrat Bold


Branding a Vizuálna identita

Prezentácia

Zamerali sme sa na najväčšie USP ktorými firma disponuje.  Prvý a hlavný je školiace centrum pre profesné vzdelávanie. Ďalším, nie menejcenným je činnosť v oblasti ľudských zdrojov a nábor zamestnancov pre väčšie spoločnosti.

Navštíviť stránku

Prezentácia / Sociálne siete

Klientovi sme vytvárali kontá na najpoužívanejších sociálnych sieťach. To je prirodzene facebook, instagram a linkedin. Prvé dve klinet využíva na komunikáciu s klientami a linkedin na nábor zamestnancov a samozrejme prezentáciu pre partnerov.