Líder v oblasti ľudských zdrojov

Spoločnosť ABC jobs nás oslovila s požiadavkou na vytvorenie firemnej prezentácie, dotvorenie vizuálnej identity a integrácie sociálnych sietí.

Klient: ABC jobs

Obsah projektu:

Branding, Vizuálna identita, Prezentácia, Sociálne siete

Galanta , Slovensko
2020

Použité farby

Použitý font

Muli Bold


Branding a Vizuálna identita

Firemná prezentácia

Klient si vyžiadal prezentáciu spoločnosti pre partnerov, kde sme sa zamerali na unikátne vlastnosti spoločnosti a samozrejme vyzdvihli všetky vlastnosti, ktorými je firma jedinečná vo svojom segmente.

Navštíviť stránku

Prezentácia / Sociálne siete

Samozrejmosťou bolo aj vytvorenie sociálnych sietí, kde sa spoločnosť vie spojiť so svojimi klientami. Nakoľko sa zaoberá oblasťou ľudských zdrojov je to ideálny nástroj na to byť s klientami v kontakte, rýchlo a samozrejme personalizovane.